Checkmark.gifÎn funcţie de condiţiile de dezvoltare, drojdiile pot produce fermentaţie alcoolică sau pot produce acumulare de biomasă.
Checkmark.gifDrojdiile din genul Saccharomyces îşi pot schimba metabolismul de la o cale fermentativă la una oxidativă, ambele sisteme producând energie celulei, dar în cantităţi diferite.
Checkmark.gifMetabolizarea moleculei de glucoză în condiţii aerobe, la CO2 şi H2O furnizează celulei de drojdie cantitatea maximă de energie.
Checkmark.gifÎn lipsa oxigenului, producerea de energie este mică, astfel încât în condiţii anaerobe fermentaţia glucidelor duce în primul rând la formarea etanolului.
Această comportare metabolică pregnant diferenţiată, în funcţie de prezenţa oxigenului este folosită în industrie, unde se creează, după caz, condiţii de anaerobioză atunci când produsul dorit este alcoolul sau condiţii de aerobioză, atunci când se urmăreşte creşterea biomasei celulare.
Back