TEMA: Importanţa microorganismelor în mineralizarea substanţelor
PROFESOR : GHERGHIŞAN ECATERINA
OBIECTIVE : Însuşirea de către elevi a modalităţilor de cercetare a biodiversităţii microorganismelor - bacterii, protozoare, ciuperci microscopic - din sol şi din apă, în vederea înţelegerii fenomenelor din natură, prin care nimic nu se pierde ci totul este folosit.
GRUPUL ŢINTĂ :
Clasa a IX a E
1. Iosipescu Mădălina Elena
2. Bănescu Daniela
3. Secui Teodora Elena
4. Mocanu Anamaria
5. Tatulea Florina Georgiana
6. Vitencu Paul
METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU:
- experimentul
- investigaţia
- învăţarea prin descoperire
- munca în echipă

I Argument I Introducere I Materiale și metoda de lucru I Rezultate și discuții I Concluzii I BibliografieI