Bibliografie biologie

Bibliografie :
1. Eliade Gh., Ghinea L., Ştefanic Gh. - Microbiologia solului, Ed. CERES, Bucureşti, 1975.
2. Hatman M. - Microbiologie - Lucrări practice, Universitatea Agronomică Iaşi - Centrul de multiplicare, Iaşi, 1990
3. Hatman M., Ulea E. - Microbiologie - Curs, Universitatea Agronomică Iaşi - Centrulde multiplicare, Iaşi, 1993.
4. Papacostea P. - Biologia solului. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
5. Zarnea Gh. - Tratat de microbiologie generală, Ed. Academiei Române, Bucureşti, Vol. I - 1983, Vol. II - 1984, Vol. III - 1986, Vol. IV - 1990,Vol.V - 1994

Back